1. IX. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, Biskup. Urodzony 1 listopada 1822 roku w Wojutynie na Wołyniu, wyświęcony na kapłana w roku 1855, dwa lata później założył Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. Jako arcybiskup i metropolita warszawski, w czasie powstania styczniowego wysłał list do cara w obronie narodu i Kościoła, za co został zesłany na Syberię, gdzie spędził 20 lat. Po uwolnieniu nie miał prawa powrotu do Warszawy. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 roku. został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2002 roku
    w Watykanie. Imię: pochodzenia niemieckiego, znaczy „ten, który strzeże przez zwycięstwo”