1. VII. Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, wspomnienie. Święto ustanowione w XIII wieku po zatwierdzeniu nowej Reguły zakonu karmelitów. Chciano w ten sposób upamiętnić Matkę Bożą z Góry Karmel i świętować uznanie Reguły, wspominając starożytne korzenie duchowości karmelitańskiej Na Górze Karmel bowiem Eliasz miał widzenie obłoku, który przynosząc deszcz, zakończył okres suszy. Według egzegetów, scena ta stanowiła zapowiedz zaistnienia w historii świata Maryi. Na tejże górze w XII wieku liczni pustelnicy zgromadzili się, aby wielbić Boga pod patronatem Dziewicy Maryi.