1. VII. Święty Bonawentura, biskup i doktor Kościoła. Giovani Fidanza urodził się około 1218 roku w Bagneregio. Imię Bonawentura przyjął po wstąpieniu do zakonu. Wybrany przez franciszkanów ministrem generalnym, odegrał w nim decydującą rolę, tak iż został nazwany także „drugim założycielem zakonu” i otrzymał przydomek „doktor seraficki”. W 1273 roku został mianowany kardynałem i biskupem Albano. Zmarł w 1274 roku. Został kanonizowany w roku 1482, ogłoszony doktorem Kościoła w 1588 roku. Przedstawia się go
    w szatach kardynalskich w habicie franciszkańskim, z księgą, krucyfiksem, aniołem i monstrancją. Opiekun: teologów, gońców, tragarzy, tkaczy. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „dobra fortuna”.