15.VIII. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość. Wydarzenie wzięcia do nieba Matki Bożej z jej śmiertelnym ciałem, kończy Jej ziemską historię. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi, jak stwierdza Katechizm Kościoła katolickiego, stanowi szczególny udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa i nabiera znaczenia antycypacji zmartwychwstania wszystkich chrześcijan. Prawda ta była oczywistą od czasów Kościoła pierwotnego, co często uwidacznia się
w literaturze apokryficznej. Jednak w kategoriach dogmatycznych została ona zdefiniowana dopiero w 1950 roku przez papieża  Piusa XII.