1. IX. Matka Boża Bolesna, wspomnienie. Kult Matki Bożej Bolesnej wywodzi się z pobożności ludowej. Prawdopodobnie wypływał on z czci okazywanej misteriom Wielkiego Tygodnia. Zostało wprowadzone do kalendarza rzymskiego stosunkowo niedawno, bo w 1814 roku, przez papieża Piusa VII. Cześć oddawana Maryi Bolesnej jest nierozerwalnie złączona
    z Męką Chrystusa zaś jej macierzyństwo pod Krzyżem Jezusa nabiera rozmiarów uniwersalnych. Ikonografia przedstawia Matkę Bożą Bolesną jako przeszytą jedną lub siedmioma strzałami, czasami z widocznym Jej sercem.