1. IV. Święty Anzelm, biskup i doktor Kościoła Urodził się w Aoście w 1033 roku. Pragnąc przywdziać habit benedyktynek, czego zakazał mu surowy ojciec, schronił się w opactwie Bec w Normandii. Był arcybiskupem Cantanbury zawsze potrafiącym z miłością i mądrością znajdować kompromis między władzą króla Anglii a sprawami Kościoła. Był jednym z największych teologów swoich czasów. Zmarł w 1109 roku w Cantenbury. W 1720 roku ogłoszono go doktorem kościoła. Przedstawia się go w szatach biskupich. Imię: pochodzi ze staroniemieckiego i znaczy „strzeżony przez Boga”.