1. III. Święta Lea wdowa. Rzymska matrona, która zostawszy wdową w młodym wieku, postanowiła zrezygnować z drugiego małżeństwa
    z konsulem Vettiusem Agoriusem Prartaxtatusem, aby uczestniczyć w życiu religijnym żeńskiej wspólnoty monastycznej, odwołującej się do Świętego Heronom. Należały do niej także Paula i Marcela ze szlacheckich rodzin. Inne informacje o niej czerpiemy z listu świętego Hieronima wystosowanego na ok 384 (rok śmierci Lei).