1. II. Święty Paweł Miki i towarzysze. Męczennicy Paweł Miki urodził się w japońskim Kioto w 1556 roku. Chrzest otrzymał w wieku pięciu lat. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, stał się gorliwym i ojcowskim kaznodzieją, czemu sprzyjała także jego głęboka znajomość buddyzmu. Kiedy pod koniec stulecia jezuici zostali wypędzeni z kraju. Paweł
    w dalszym ciągu działał potajemnie, został jednak zdradzony, aresztowany i poniósł śmierć męczeńską na krzyżu, razem ze swoimi towarzyszami wiary i jezuitami i franciszkanami, na wzgórzu w Nagasaki
    5 lutego 1597 roku. Został kanonizowany w 1962roku przez Piusa IX. Zwykle przedstawia się go podczas męczeństwa. Imię jest pochodzenia łacińskiego, oznacza, „niskiego wzrostu”