1. XI. Święty Diego z Alcala, zakonnik. Urodził się w Andaluzji około 1400 roku. Już w młodości wybrał życie zakonne i przyłączył się do franciszkanów. Był bratem laikiem, zajmował się opieką nad chorymi i pielgrzymami, pełniąc funkcję kucharza. Zmarł w Alcala w 1463 roku. Jego kult rozpowszechnił się głównie w Hiszpanii. O jego kanonizację, która miała miejsce w 1588 roku, zabiegał sam król Hiszpanii Filip II. Święty Diego jest przedstawiany jako młody mężczyzna we franciszkańskiej szacie, często mając kwiaty w fałdach habitu. Jest przyzywany jako orędownik chorych. Imię: pochodzi z greckiego Didacho i znaczy „wykształcony”.