1. IX. Święty Gwidon z Anderlechtu, pielgrzym. Urodził się pod koniec X wieku w Brabancji, w skromnej rodzinie chłopskiej. Od dziecka pragnął służyć ubogim, sprzedał więc swoje nieliczne dobra i przeniósł się nieopodal Leakien (Brukseli), aby być zakrystianinem. W takiej roli oddawał się z radością ubogim, zaś aby stworzyć fundusz na jego rzecz, zajął się handlem. Jego statek zatonął jednak w Sekwanie, wraz z całym towarem. Został wówczas pielgrzymem i dotarł do Ziemi Świętej. Zmarł w drodze powrotnej około 1012 roku. Opiekun: zakrystianów, dzwonników, rolników, woźniców, koni. Imię: ze staroniemieckiego, „znaczy „uczony”.