1.IX. Błogosławiona Bronisława, dziewica, zakonnica. Bronisława była córką Stanisława Odrowąża  Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów.,

sl7

krewną św. Jacka Odrowąża. Urodziła się ok. 1200 roku. w wieku 16 lat wstąpiła do zakonu Panien Norbertanek na Zwierzyńcu, gdzie spędziła blisko 40 lat. Doznawała ekstaz – autor Żywota Świętego Jacka podaje m. in. Ze ukazała się jej dusza św. Jacka wstępująca do nieba. Zmarła 29 sierpnia 1259 roku.  w ikonografii Bronisława przedstawiana jest jako mniszka norbertańska w białym habicie i czarnym welonie, w czasie kontemplacji, klęcząca przed Chrystusem trzymającym krzyż lub przed Trójcą Świętą. Jej atrybutem jest lilia. Imię: pochodzenia staropolskiego: ‘ta która broni sławy’.