1. IX. Święty Mikołaj z Fliie, pustelnik. Mikołaj urodził się w Szwajcarii w kantonie Obwalden w 1417 roku. ożenił się, był ojcem dziesięciorga dzieci, prowadził życie żarliwego chrześcijanina do czasu, gdy poi dwudziestu latach małżeństwa, poczuł powołanie do życia pustelniczego, które podjął za zgodą małżonki. Zamknął się w celi zbudowanej dla siebie w urwisku skalnym, Ranft, i przez wiele lat karmił się samą Eucharystią. Głosił pokój i dlatego został nazwany „pater patiare” jest przedstawiany w szatach pustelnika pośród gór. Patron: Szwajcarii. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „zwycięski wśród ludu”.