1. IX. Święty Mikołaj z Tolentino, kapłan. Mikołaj urodził się w marcu koła Ankary w 1245 roku. był Augustianinem, kaznodzieją, opiekował się ludźmi marginesu i chorymi. Kiedy zamieszkał w Tolentino, pośredniczył w konflikcie między gwelfami
    a gibelinami i doprowadził do licznych nawróceń. Zmarł w 1305 roku, został kanonizowany w 1446 roku. jest przedstawiany jako młody mężczyzna w czarnym habicie augustianów. Jego atrybutami są kwitnąca lilia,, gwiazda na piersi i krucyfiks. Jest przyzywany przeciw dżumie i gorączce, a także w modlitwie o uwolnienie dusz czyśćcowych. Opiekun uciśnionych, dzieciństwa i macierzyństwa oraz augustianów. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „zwycięski wśród ludu”.