17.II. Świętych 7 założycieli zakonu Serwitów NMP, w XIII wyznawcy8 km od Florencji na wzgórzu  800 metrowym stoi klasztor. W kaplicy
w bogato zdobionej trumience, są relikwie 7 świętych, którzy są uważani za założycieli zgromadzenia NMP.: Bonfiliusz Monaldi, Manetto dell’Angella, Buonagiunta Monetti, Amadio degli Amidei, Uguccione degli Ugaccioni, Sostegno del Sostegni i Alessio (Aleksy) Falconieri. W 1215 w samą Wielkanoc u stóp Ponte Vecchio we Florencji miała pojawić się Matka Boża cała we łzach, opłakująca, że je dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i wojną. Właśnie wtedy Florencja była podzielona na zwolenników cesarz i papieża: Gibelinów i Gwelfów. Krew lala się obficie, nie przebierano w środkach. Dnia 15 sierpnia 1233 roku Matka Boża miała się pojawić po raz drugi, okryta żałoba, pełna boleści. Reakcją na łzy Maryi było to, że siedmiu mężów, wywodzących się z najznakomitszych rodzin Florencji (Włochy), postanowili pokutą zadośćuczynić Panu Bogu za grzechy współziomków. Na Monte Senario założyli sobie pokutne cele w grotach skalnych, spędzając czas na uczynkach miłosierdzia, umartwienia i modlitwie. Za cel szczególny obrali sobie rozważanie boleści Maryi i naśladowanie Jej cnót.  Zakon posiada 1642 członków i 236 klasztorów. Po jakim czasie powstał także zakon żeński, którego założyciuelką była św. Julianna Falconierii (1270-1341). Papież Benedykt XIII wszystkich siedmiu współzałożycieli zakonu Serwitów wyniósł do chwały ołtarzy (1725, a papież Leon XIII zaliczył w do grona świętych.