Antoni Święty zasypywany jest pytaniami Aniołów, którzy przynoszą mu różne prośby od ludzi. Właściwie to i on jest
w kłopocie, bo jak tyle spraw w jednej chwili przedstawiać Bogu. Archanioł czuwający nad całością, służy doradą, ale trzeba to wszystko tak poprowadzić, aby wszyscy ludzie mogli otrzymać wysłuchanie próśb. Aniołowie podzielili się na grupy i nieustannie wypraszają potrzebne łaski ludziom. Przed tronem Boga czuwa wiele zastępów Archaniołów, którzy dniem i nocą modlą się. Święci, którzy swoje życie przeżyli w różnych cierpieniach
i radościach, wiedzą jak piękne jest życie na ziemi w zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego wszyscy jak mogą wypraszają łaski dla nas ludzi tu  na ziemi. Święta Terenia od Dzieciątka Jezus, rozrzuca płatki róż – mówiła, że „pragnie być miłością w sercu Kościoła”. Aniołowie wiedzą także, że są niektórzy ludzie  naiwni lekkomyślni, którzy, nie poświęcają zbyt wiele czasu dla Boga, ale cieszą się swoją urodą, zdolnościami i sami popadają w uwielbienie siebie. Ich życie staje się  puste, są rozgoryczeni, różnymi nowinkami świata  i czasami pełni żądań. Archanioł prowadzi do świętego Antoniego polskiego profesora, pasterza Kościoła katolickiego, Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, który całe swoje życie powierzył i zawierzył Bogu. Troszcząc się o dusze ludzkie wydawał publikacje, zachęcał i uczył różnych sposobów na pogłębienie Wiary: Tłumaczył aby wiara była doskonała powinna odznaczać się nadprzyrodzonością, płynącą z łaski Bożej,, powinna się opierać na powadze objawiającego Boga i na nieomylności Kościoła świętego. Powinna być powszechna, obejmująca wszystkie prawdy objawione.(wierzenie w zabobony, przesądy, gusła, czary i przepowiednie wróżbitów jest grzechem). Wiara powinna być pokorna i prosta – polegać na powadze Bogai Kościoła. Wiara ma być silna – daleka od powątpiewania, chwiejności lub małoduszności. Wiara niech będzie mocna – by nas nic od Boga i Kościoła nie zdołało oderwać. Wiara powinna być żywa – połączona z miłością, którą ujawniamy w uczynkach. Wiara powinna być wytrwała. Święty Antoni poruszony tak znamienitym gościem i jego troską o dusze, poświęcił odpowiedni czas, bowiem spawy duszy są tak ważne, że to one nadają kształt życiu
wprawiają człowieka w czyn i uczą większej miłości Boga i silniejszej wiary do Niego.
Pan Bóg ma upodobanie w swoich Aniołach
i Świętych. Wielkim zaszczytem jest mieć takich Bożych wysłanników do pomocy, dlatego z głębi serca dziękuję Bogu za wielką miłość do nas. Onieśmiela mnie Wasza Świętość i jeszcze mocniej raduje Wasza  obecność i  pośrednictwo  między nami a Bogiem.

Módlmy się: Święty Antoni, Ty zawsze prowadziłeś ludzi do Jezusa, gdy byli zagubieni życiowo, zsyłaj nam swoje łaski i cuda.  Jesteś patronem zaginionych rzeczy, przyzywam Twego wstawiennictwa przed Bogiem. Pilnuj moich myśli, i scalaj mnie abym umiała wszystko wykonać w skupieniu i harcie ducha. Pilnuj moich czynów, moich  kroków, aby każde działanie przynosiło zbawienny owoc. Twoje życie i praca było jednym wielkim orszakiem z ludźmi których prowadziłeś do Boga. Wszystkich, którzy tracili sens życia, umiałeś zachwycić i zaprowadzić do Kościoła. Tłumy słuchały ciebie i tłumy teraz potrzebują Twojego wstawiennictwa przed Bożym tronem. Polecam Ci trudne sprawy wielu ludzi którzy odeszli od Boga. Odnajduj zaginionych, doprowadź ich do źródła radości do Jezusa Chrystusa. Amen