Święty Albin, biskup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Urodził się w 469 r. w Vennes we Francji w zamożnej rodzinie. Odrzucił jednak dostatnie życie i wstąpił do zakonu św. Augustyna. Z czasem został opatem bractwa, które prowadził z miłością do podwładnych ale i stanowczością. W 529 r. został wybrany biskupem Angers. Rządził diecezją aż do śmierci w 554 r. Jako zakonnik a później biskup odznaczał się niezwykłą pokorą. Wszystkich uważał za ważniejszych od siebie, czuł się sługą każdego.  Jako biskup odznaczał się heroiczną odwagą w przywracaniu wartości i wiarygodności kościoła.                                                            Posiadał też dar czynienia cudów.                                                                                                                                                    Zmarł 1 marca 550 r.  Pochowany został w kościele Świętego Piotra w Angers. Po roku relikwie przeniesiono do nowo wybudowanego kościoła ku jego czci.