Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen. O dobry Jezu, oświeć nas, nie dozwól aby młodzi ludzie odeszli od Ciebie. Poślij Panie rycerzy wiary, aby mieli siłę bronić Ciebie Chryste. Od głodu, ognia, wojny, pandemii i złych ludzi wrogów wiary świętej  wybaw nas Panie.