Prosiłem go o zdrowie

abym rzeczy wielkie:

On dał mi chorobę,

abym robił rzeczy lepsze

Prosiłem go o bogactwo,

abym był szczęśliwym,

On dał mi ubóstwo,

abym był wrażliwym i mądrym…

Prosiłem go o moc

aby ludzie liczyli na mnie

Dał mi słabość

żebym potrzebował tylko Boga…

Prosiłem go o towarzysza,

żebym nie był sam

On dał mi serce zdolne kochać wszystkich braci…

Prosiłem go o wszystko,

abym cieszył się życiem

On dał mi życie, abym cieszył się wszystkim.

Nie otrzymałem nic, o co prosiłem, ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać, ponieważ,

chociaż modliłem się o coś przeciwnego, Bóg

mnie wysłuchał i jestem najszczęśliwszym z ludzi.