Środki do nabycia, utrzymania i pomnożenia wiary : Z dzieła „Życie Duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska” Biskup Josef Sebastian Pelczar podaje dalsze wskazania: jak trzeba drzewko wiary okopywać podlewać przycinać, aby soki mogły zraszać całe drzewo, które jest życiodajne. Aby zatem wiara nie słabła należy ją pielęgnować, należy w tym celu, usuwać przeszkody. Należy gorąco modlić się o cnotę wiary, bo ona jest darem Pana Boga, który łaską swoją oświeca rozum, aby poznał prawdę i skłania wolę, aby tę prawdę przyjęła.  Wiara doskonała jest owocem czterech darów Ducha Świętego, mianowicie: daru rozumu, daru umiejętności, daru mądrości i daru rady. Powinniśmy modlić się o wiarę nie tylko dla siebie, ale i dla drugich, zwłaszcza dla naszego narodu. a także o nawrócenia tych co nie wierzą. Jeśli masz wiarę, uważaj, abyś jej nie utracił, a stąd bądź pokorny. Podczas gdy pokora utrzymuje wiarę, pycha ją niszczy.  Nie jest wskazane czytanie złych książek, i nie powinno się słuchać bezbożnych mów. Nie należy wątpić, a w razie problemów modlić się Wierzę Panie, we wszystko, coś Ty objawił, a Kościół Twój do wierzenia podaje. Nie zapierać się nigdy swojej wiary, uczyć wiary nieumiejętnych, umacniać wątpiących, kierować do Boga zbłąkanych. Profesor zachęca aby wzbudzać
w sobie często wiarę , czy to przed spowiedzią, Komunią świętą, w trudnych chwilach. A moc Chrystusowej łaski zawsze przymnoży i da tyle mocy ile jej nam potrzeba. Zatem jako ludzie  duchowi, żyjmy duchem Pana. Całe niebo służy nam pomocą aby wiara nasza przebijała niebiosa.

Modlitwa: Ojcze Niebieski, Stworzycielu Nieba i Ziemi.  Twoim są dziełem, a ja najokazalszym cudem Twej miłości. Dziękuję Ci za Stwórczą miłość. dziękuje Ci za każdy oddech i radość  dnia w Twojej obecności. Twoja Ojcowska dłoń zawsze jest do mnie wyciągnięta. Serce moje chce kochać  i dziękuję Ci za Twoją miłość. Mam jedno pragnienie i cichą prośbę do Ciebie Boże: nie zrażaj się zagubieniem ludzi, którzy dali się zwieść cywilizacji śmierci i wyszli na ulice. Modlić się będziemy o opamiętanie dla tych ludzi, którzy zabijają własne dzieci, aby opamiętali się.Niech dokona się  ich opamiętanie i przebacz im Panie