1. VI. Święty Medard, biskup. Medard urodził się w VI wieku, w dzisiejszym St-Querdin, tam też studiował. Zwracał na siebie uwagę gorliwą troską o ubogich. Został następnie biskupem St-Querdin. wspomina się o nim, że przyjął i wdrożył do życia zakonnego Radegundę, która uciekła przed gwałtownością męża Chlotara I, króla z dynastii Merowingów. Medard zmarł około 560 roku, a jego ciało zostało przeniesione z woli samego króla do Saksonii. Jest przedstawiany w szatach biskupich, często uśmiechnięty. Przyzywa się go w chorobach zębów. Imię: pochodzenia niemieckiego. Znaczy „czczony, śmiały”