1. IX. Święty Melchior Grodziecki, zakonnik. Na świat przyszedł ok. 1584 roku we wsi Grodzieniec na Śląsku. Życie zakonne u jezuitów rozpoczął w 1603 roku w Brnie, a święcenia kapłańskie otrzymał w Pradze i Koszycach. Jerzy Rakoczy, późniejszy książę Siedmiogrodu, zdobywszy Koszyce, uwięził Melchiora Grodzieckiego, Stefana Pongracza i Marka Kniza, a po poddaniu torturom kazał ich zamordować 7 wrześcnia 1619 roku. Melchior i jego towarzysze zostali beatyfukowani przez Piusa X 1905 roku, Jan Paweł II kanonizował ich 2 lipca 1995 roku w Koszycach. Imię: wywodzi się od hebrajskiego słowa melech, oznacza „Bóg jest moją światłością”, „król światła”.