1. XI. Święty Saturnin z Tuluzy, biskup i męczennik. Według informacji zawartych w periodyku z V wieku, Saturnin pochodził ze Wschodu, dotarł do Tuluzy i został jej pierwszym biskupem. Było to około 250 roku, w czasach, gdy konsulami byli Decjusz i Gratus. Działał na rzecz ewangelizacji tych ziem, aż w końcu silna wspólnota pogańska powstała przeciw niemu, oskarżając go o wywołanie gniewu bogów. Ponieważ odmówił złożenia ofiar bożkom, został przywiązany do byka, który ciągnął jego ciało i rozszarpał je. Opiekun: komid. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „o melancholijnym charakterze”.