7.V. Święty Flawiusz z Nikomedii, męczennik. Skąpe informacje dotyczące Flawiusza mówią o jego męczeństwie, które miało się dokonać
w Nikamedii, stolicy Bityni, na przełomie III i IV wieku. Według tradycji, imię męczennika Flawiusza jest związane
z czterema innymi towarzyszami, którzy mieli podzielić jego los. Niełatwo jednak odtworzyć tożsamość i historię tych starożytnych męczenników. Jest to możliwe wyłącznie na podstawie legend. Nie posiada odrębnej ikonografii. Imię:
z łaciny, znaczy „O blond włosach”.