1. V. Święty Jakub Młodszy, Apostoł. Jakub Młodszy był prawdopodobnie synem Alfeusza. Odegrał ważną rolę po Wniebowstąpieniu Jezusa
    i był pierwszym biskupem Jerozolimy. Do niego udał się Piotr zaraz po cudownym uwolnieniu z więzienia i tak samo uczynił Paweł wkrótce po swoim nawróceniu. Poniósł śmierć męczeńską po roku 60, ale w okolicznościach niepewnych, ponieważ pochodzących wyłącznie ze źródeł apokryficznych. Jest przedstawiany w tunice i płaszczu, czasami z laską. Jego wstawiennictwa przyzywają konający. Opiekun: wytwórców kapeluszy i właścicieli sklepów kolonialnych. Imię : pochodzi z aramejskiego i znaczy „uczeń Boga”.