1. IV. Święty Izydor, biskup i doktor Kościoła Izydor urodził się w Sewilli około 560 roku w szlacheckiej rodzinie z Kartaginy jako młodszy brat Leonarda, który również został świętym. Wychowany do życia monastycznego, został biskupem Sewilli, zajmując miejsce brata Leonarda i kierują diecezją przez trzydzieści sześć lat. W czasie jego posługiwania nawrócili się Wizygoci, a Kościół w Hiszpanii uzyskał nową strukturę organizacyjną. Napisał między innymi dzieło Etymologie, kompendium ówczesnej wiedzy. Zmarł w 636 roku, a kanonizowany został w roku 1589. Przedstawia się go w szatach biskupich. Imię: pochodzi z greki i oznacza „dar boży”.