1. XII. Święty Dalmacjusz z Pawii, męczennik. Święty męczennik wspominany w Martyrologium rzymskim jako biskup Pawii. W tym mieście bowiem znajdował się kościół jemu poświęcony, jednak jego kult był najbardziej rozpowszechniony w Piermoncie,
    w diecezji Astii, począwszy od VI wieku. Prawdopodobnie pochodził z Niemiec, prowadził żarliwe życie apostolskie w Emilii, Piemoncie i Galii. Najnowsze źródła potwierdzają jego męczeństwo w 254 roku. Imię: z łaciny oznacza „pochodzący
    z Dalmacji”.