1. XII. Święta Barbara, męczennica. Żyła na przełomie III i IV wieku. Według źródeł apokryficznych była córką Dioskura, króla Nikomedii, który zamknął ja w wieży. Została chrześcijanką i postanowiła żyć jak pustelnica., ale gdy się król o tym dowiedział doniósł na nią di prefekta, który skazał ją na śmierć. Została ścięta mieczem przez własnego ojca, który później zmarł rażony piorunem i spopielony. Jest czczona od VII wieku. Przedstawia się ją jako dziewczynę z palmą lub pawimi piórami,
    a jej atrybutem jest wieża. Jej wstawiennictwa przyzywa się przeciw uderzeniom piorunów/ Opiekunka: architektów, kanonierów, rusznikarzy, górników, murarzy, strażników, dzwonników i osób narażonych na nagłą śmierć. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy „obca” 4. XII. Święta Ada z Les Mans, przeorysza. Ada, mniszka pochodząca prawdopodobnie z Salssons, przeniosła się do klasztoru Matki Bożej w Les Mans wskutek prośby biskupa Innocentego, który w pierwszej połowie VI wieku powierzył jej zadanie przeoryszy. Źródła przekazujące pamięć o Adzie nazywanej także Adrelidą, są późne, ale potwierdzają mocno zakorzeniony jej kult lokalny już IX wieku. Relikwie Ady, przechowywane w katedrze w Les Mans, zostały zniszczone przez hugenotów. Imię: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „ornament”, ze staroniemieckiego, Ada znaczy „szlachetna”.