1. IX. Święty Wawrzyniec Giustyniani, biskup. Wawrzyniec urodził się w Wenacji w 1381 roku. zrezygnował ze wszystkich przywilejów,
    i wstąpił do klasztoru Augustianów. W 1404 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie był przełożonym klasztoru. W 1430 roku został biskupem Castello, a w 1451, kiedy utworzono nową diecezję Wenecji, Wawrzyniec był jej pierwszym patriarchą. Niestrudzenie angażował się
    w duszpasterstwo i życie duchowe, zlecając innym wszelkie prace administracyjne. Zmarł w 1455 roku, został kanonizowany w roku 1690. Przedstawia się go w szatach biskupich. Imię z łaciny znaczy „pochodzący z miasta Laurentinum”.