1. IX. Święty Zachariasz, prorok. Zachariasz należący do pokolenia Lewiego, urodził się w Gileadzie w VI wieku przed Chrystusem. Liczne proroctwa i częste widzenia nocne świadczą o jego mistycznym zjednoczeniu z Bogiem. Po powrocie z wygnania do Egiptu zachęcał Hebrajczyków do odbudowy świątyni Jerozolimskiej, stale dając dowód żarliwej miłości do Boga
    i Izraela. Starał się także oddziaływać na ludy pogańskie. Zmarł prawdopodobnie w bardzo podeszłym wieku i został pochowany obok proroka Aggeusza w Palestynie. Zwykle przedstawia się go jako starca ze zwojem pism prorockich lub z księgą.