1. XI. Święty Karol Boromeusz, biskup. Urodził się w Aronie w 1538 roku, w lombardzkiej rodzinie arystokratycznej. Był biskupem i kardynałem Mediolanu
    w okresie kontrreformacji. Starał się wprowadzić w życie postanowienia Soboru Trydenckiego w swojej diecezji. Został zapamiętany szczególnie z racji swojej intensywnej działalności duszpasterskiej i dzieł charytatywnych, zwłaszcza w czasie poważnej epidemii dżumy w 1576 roku, włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (1560–1584), święty Kościoła katolickiego, franciszkański tercjarz. Zmarł w 1584 roku w Mediolanie, a został kanonizowany w roku 1610. Jest przedstawiany w stroju kardynalskim. Może mieć sznur u szyi (znak pokuty). Jest przyzywany przeciwko dżumie. Opiekun: duchowieństwa, katechetów i producentów krochmalu. Imię: pochodzenia hebrajskiego. znaczy „człowiek wolny”.