1. IV. Święty Terencjusz, męczennik w czasie prześladowań za Decjusza, około 250 roku, w Kartaginie Terencjusz oraz trzydziestu dziecięciu jego towarzyszy sprzeciwili się obowiązkowi złożenia ofiary bożkom i wyparcia się Chrystusa. Przed prefektem Fortunancjuszem Terencjusz odważnie odpowiadał w imieniu wszystkich, przytaczając słowa Ewangelii. Za karę każdy z nich był poddawany torturom i ścięty. Na końcu podobny los spotkał także Terencjusza. Jego relikwie zostały następnie przeniesione do Konstantynopola. Jest przedstawiany jako młodzieniec z gałązką palmową. Imię pochodzi z antycznego języka Sabinów i znaczy „delikatny” „czuły”