1. VII. Święci Nazariusz i Celsus, męczennicy. Czczeni są w Mediolanie po cudownym odnalezieniu ich ciał przez świętego Ambrożego w 395 roku. Na ich grobach zostały postawione bazyliki, a ich kult rozpowszechnił się znacząco na całym Zachodzie. Ponieśli śmierć męczeńską prawdopodobnie w I wieku, choć niektóre legendy opisują ich śmierć podczas prześladowań za Dioklecjana (III-IV wiek). Ta sama tradycja utożsamia Celsusa
    z dziewięcioletnim dzieckiem ochrzczonym przez Nazariusza, ewangelizatora Galii. Imiona: Nazariusz, pochodzenia hebrajskiego, znaczy „poświęcony”, Celsus, pochodzi z łaciny, znaczy „wywyższony”