3.II. Święty Oskar (Ansgary), biskup, ok 801 -865). Urodził się we Francji w pobliżu Korbei nad rzeką Sammą. Pochodził z rodziny saksońskiej, która wyemigrowała do Francji. Pierwsze lata spędził św. Oskar w klasztorze benedyktyńskim w Korbei (Corbie) jako uczeń tamtejszej szkoły. Odpowiadało mu to nauczanie, bo wstąpił do zakonu benedyktyńskiego. Następnie wykładał w nowo założonym klasztorze w Hóxter nad Wezerą (822). W tym czasie książę Danii, Herald Klark, przybył do cesarza Ludwika Pobożnego z prośbą o misjonarzy. Wysłano Oskara. Misjonarze natrafili na silny opór pogańskich muzułmanów, musieli po 18 miesiącach wycofać się. Nasz bohater przeniósł się do Szwecji, gdzie w miejscowości Birka, ufundował pierwszy kościół na ziemi skandynawskiej (830), następnie powrócił do Niemiec. W 831 roku sejm w Diedenhoften uchwalił założenie nowego biskupstwa w Hamburgu. Święty Oskar został wybrany jego pierwszym pasterzem. Zorganizował tam szeroką akcję misyjną w Dani i Skandynawii.  Papież Grzegorz IV wręczył świętemu w Rzymie paliusz metropolity z władzą mianowania biskupów, nadając mu uprawnienia legata papieskiego na tereny Europy Północnej. W tej pracy wspierał go cesarz Ludwik Pobożny. W 845 Duńczycy najechali na Hamburg, stosunki misyjne tak dani jak i Szwecji były poprawne. Nasz święty miał pełne ręce roboty i nie ustawał
w pracy. Hagiograł takie wydał o nim świadectwo „Na zewnątrz był apostołem, na wewnątrz mnichem’. Jako pierwszy misjonarz Danii i Szwecji otrzymał zaszczytny tytuł „Apostoła Skandynawii” wyczerpany pracą umiera w wieku 64 lat 3 lutego 865roku.