3.II. Święty Błażej, biskup, męczennik, ścięty w 316 roku.  Pochodził z Cezarei Kapadockiej. Miał być lekarzem, porzucił zawód, oddając się życiu bogomyślnemu na pustyni. Zostaje biskupem w Sebaste w Armenii w miejsce zmarłego biskupa, ponieważ ludność upatrzyła go sobie na następcę. Podczas okrutnych prześladowań zarządzonych przez cesarza Lucyniusza, św. Błażej schronił się do w pieczarze górskiej, nadal rządząc diecezją Został  zdradzony, aresztowano go, i uwięziono.
W lochu więziennym umacniał wszystkich w wierze. Wcześniej był torturowany, za pomocą żelaznych grzebieni stosowanych przez gręplarzy.  Jego kult rozpoczął się w VIII wieku. Według przekazów,  święty miał ocalić od uduszenia pewne dziecko, które połknęło rybią ość. Jest przedstawiany w szatach biskupich z grzebieniem gręplarzy i świecami, dostarczonymi mu do  więzienia przez matkę dziecka, które uratował. Jest przyzywany w chorobach gardła i przeciw huraganom. Opiekun pasterzy, rolników, gręplarzy, muzyków grających na instrumentach dętych, tapicerów
i laryngologów. Imię pochodzenia łacińskiego, oznacza „jąkałę”.