1. II. Św. Walenty, męczennik zm. 269 występuje dwa opisy, jakoby dla dwóch osób, jeden, jako kapłan rzymski, ścięty podczas prześladowania, za czasów cesarza Klaudiusza II Gota ok, 269, oraz jako biskup Terii pod Rzymem, który po długich mękach został sprowadzony do Rzymu i tam stracony. Przedstawia się go w szacie kapłana lub biskupa, w momencie jak uzdrawia chłopca z padaczki. Ponieważ choroba, ta jak i do niej podobne choroby nerwowe. Ameryka i Anglia obrała sobie tego świętego jako patrona zakochanych. W archidiecezji poznańskiej w Krobi święty posiadał kiedyś sanktuarium. Jest tam nawet trumienka z relikwiami świętego. W ołtarzu jest obraz słynący łaskami. Został również uznany patronem diecezji przemyskiej. jest opiekunem zakochanych, narzeczonych i epileptyków. Imię pochodzi z łaciny i oznacza „kogoś, kto się dobrze czuje. Zdolny do małżeństwa”.