1. IX. Święty Wincenty a` Paulo, Kapłan. Urodził się w 1581 roku w Pouy koło Dax w Gaskoni, święcenia kapłańskie otrzymał w wieku dziewiętnastu lat. W swoim długim życiu niestrudzenie prowadził dzieła miłosierdzia adresowane do ubogich i cierpiących. Zebrał wokół siebie licznych współpracowników i założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy, zwanych lazarystami, a także razem ze świętą Ludwiką de Marillac – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarł w Paryżu w roku 1660, został kanonizowany w 1737 roku. często jest przedstawiany w czarnym habicie i płaszczu, z czarną piuską, zawsze razem z ubogimi. Niekiedy na obrazach nosi komżęę i ornat. Opiekun: dzieł charytatywnych. Imię: pochodzi z łaciny, znaczy „zwycięski”.