1. IX. Święci Kosma i Damian, Męczennicy. Kosma i Damian żyli w Cylicji na przełomie III i IV wieku, byli braćmi lekarzami, którzy bezpłatnie leczyli chorych i ponieśli śmierć męczeńską podczas prześladowań zarządzonych przez cesarza Dioklecjana. Ich kult bardzo szybko się rozpowszechnił. Osoby, które wzywały ich wstawiennictwa, doznawały cudownych uzdrowień. Są przedstawiani zawsze razem, z naczyniami aptekarskimi i narzędziami chirurgicznymi. Przyzywani przeciw dżumie, zapaleniem migdałków, bólom nerek, kamieniom żółciowym i katarowi.Grób ich wnet zasłynął cudami i stał się celem licznych pielgrzymek. Lud wierzył, że skoro za życia leczyli ciała i dusze, to tym bardziej
    w niebie mogą uzyskać dla nich wiele łask. Nad grobem w Cyrze wzniesiono bazylikę. Kult ich rozpowszechniał się
    w całym Kościele.Opiekunowie: lekarzy, chirurgów, dentystów, aptekarzy, akuszerek, fryzjerów. Imiona: obydwa pochodzenia greckiego; Kosma znaczy „uporządkowany”, „Damian – „domator”.