1. II. Św. Nestor z Magydos, biskup i męczennik. Jego stolica biskupia było Magydos w Azji Mniejszej w rejonie Pamfilii, w epoce prześladowań Decjusza, w połowie III wieku. Według przekazu, Nestor, starał się uratować całą wspólnotę chrześcijańską, trwając na modlitwie poza miastem. Został odnaleziony, aresztowany i skazany na ukrzyżowanie, ponieważ nie chciał odstąpić od wiary i złożyć ofiary bożkom. Przedstawia się go w szatach biskupich, czasem też podczas męczeństwa na krzyżu. imię jest pochodzenia łacińskiego, znaczy „przewodnik’.