1. VI. Święty Wilgiliusz, biskup i męczennik. Działał na rzecz ewangelizacji dolin alpejskich, był biskupem Trydentu na przełomie IV i V wieku. Nawiązał kontakt ze świętym Ambrożym z Mediolanu, który posłał mu z pomocą misjonarzy Martyriusza, Syzyniusza i Aleksandra. Najtrudniejszą misją, z jaką Wilgiliusz musiał się zmierzyć, była ewangelizacja ludności w Wal Rendena, która nie przyjęła słowa przez niego głoszonego i zabiła go jak chce tradycja, jego własnymi chodakami. Jest przedstawiany w szatach biskupich, może mieć w ręku drewniane chodaki. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „czuwający”.