1. IX. Święty Sylwan z Levroux, Wyznawca. Zgodnie z kultem, jaki mu się przypisuje już przed IX wiekiem, a także z zapisami Martyrologium Usuarda, był „wyznawcą wiary”. Według brewiarza stosowanego w kolegiacie w Levroux, postać Sylwana była utożsamiana z Zacheuszem, nawróconym przez Jezusa bogatym celnikiem (Łk 19, 2-8), który miał podążyć za Świętym Piotrem aż do Rzymu, a następnie zostać posłanym do Galii. Bywa przyzywany przeciwko róży, zwanej także „ogniem Świętego Sylwana”, oraz przeciw trądowi. Imię z łaciny znaczy „mieszkaniec puszcz”.