1. III. Święta Łucja Filippini, dziewica. Łucja urodziła się w Tarquini w 1672 roku. Jeszcze jako dziecko straciła najpierw mamę, a następnie ojca i wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru Świętej klary w Montefiascone. Tutaj poświęciła się formowaniu i wychowaniu osób konsekrowanych. Idąc za radą kardynała Barbarrigi i otrzymując pomoc błogosławionej Róży Venerini. Założyła następnie Instytut Pobożnych Nauczycielek Filippini. Zmarła w 1732 roku, została kanonizowana w roku 1930. Imię pochodzi z łaciny i znaczy „świetlista, jaśniejąca”.