1. X. Święty Kryspin, męczennik. W starożytnych martyrologiach Kryspin jest wspominany wraz
    z Kryspianianem wśród męczenników końca III wieku w miejscowości Augusta Suessionum (dzisiejszym Soisons). Jego męczeństwo w czasie prześladowań za cesarza Maksymiana mogło mieć miejsce w 285 roku. Według późniejszych legendarnych opowiadań, Kryspin i Kryspinian byli szewcami. Święty jest przedstawiany w stroju szewca lub żołnierza. Opiekun: szewców, rymarzy, wytwórców rękawiczek, fryzjerów. Imię: pochodzi
    z łaciny, znaczy „o kręconych włosach”.