1. X. Święta Daria, męczennica. Daria jest wspominana wraz z Chryzantem. Jako męczennica została pochowana w Rzymie na cmentarzu przy via Salaria Nuova w 283 roku. Według przekazu późniejszego Passio, Daria była westalką, którą nawrócił na chrześcijaństwo Chryzant, aleksandryjski chrześcijanin. W planach pogańskiego ojca młodzieniec poznając tę kobietę miał wrócić do pogaństwa i ożenić się z nią w obrządku pogańskim. Tymczasem nawróciła się Daria, a oboje upozorowali zawarcie małżeństwa, zaczęli głosić Ewangelię i doprowadzili do licznych nawróceń. Dlatego zostali aresztowani, a następnie żywcem pochowani. Imię: pochodzenia perskiego, znaczy „zachowująca dobro”.