10.XI. Święty Andrzej Avelino, kapłan. Urodził się w 1521 roku w Bazylkacie . na chrzcie otrzymał imię Lancelot. Wyświęcony na kapłana w wieku dwudziestu czterech lat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Neapolu, aby zostać kościelnym adwokatem. Spotkanie
z jezuitami skierowało jego uwagę jednak w znacznie bardziej duchową stronę
i w 1556 roku wstąpił do zakony teatynów, zmieniając imię na Andrzej. Pełnił ważne funkcje w trudnym okresie kontrreformacji. Zmarł w Neapolu podczas odprawiania Mszy świętej w 1608 roku. Kanonizowany w 1712 roku, jest przedstawiany w szatach kapłańskich przy ołtarzu. Przyzywa się go przeciw apopleksji i nagłej śmierci. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „dzielny”