1. IX. Święty Maurycy, Męczennik. Dowódca legionu Tebańskiego, kiedy przemierzał Valais w czasach prześladowań zarządzonych przez Dioklecjana (początek IV wieku), poniósł męczeństwo wraz z sześcioma tysiącami swoich żołnierzy, ponieważ odmówił złożenia ofiary bogom pod Agaunum (dzisiejsza Saint Moritz) jego kult rozpowszechnił się początkowo w szwajcarskim kantonie Valais. Jest przedstawiany w stroju żołnierza (czasem jako czarno – skóry z chorągwią, mieczem i palmą. Przyzywają go chorzy na dnę. Opiekun: strzelców alpejskich, żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej, farbiarzy. Imię: z łaciny znaczy „pochodzący z Mauretanii”.