21.IX. Święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista. Mateusz (Lewi według Marka i Łukasza) był Żydem, który pracował dla Rzymian jako poborca podatków i, jako taki, był nielubiany przez ludność. Ą Jezus ujrzawszy go w komorze celnej, zawołał go, on zaś zostawił wszystko i poszedł za Nim. Mateusz napisał swoją Ewangelię w drugiej połowie I wieku, prawdopodobnie w Syrii, dokąd się udał, aby ewangelizować miejscową ludność. Według źródeł apokryficznych, poniósł męczeństwo w Etiopii. Jest przedstawiany jako piszący Ewangelię, inspirowany przez anioła. Jako atrybutami są księga i halabarda, narzędzia męczeństwa Opiekun: bankowców, bankierów, księgowych, poborców podatkowych. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „dar Boga”.