1. III. Św. Jan Nepomucen, męczennik, Urodził się w 1330 roku w Nepomuku, był kaznodzieją króla Wacława i spowiednikiem królowej Joanny Bawarskiej. Zmarł w 1383 roku, wrzucony do Wełtawy z woli króla, ponieważ nie ujawnił spowiedzi królowej podejrzanej o niewierność. Przedstawiany w sutannie, może mieć palmę i pięć gwiazd. Jest przyzywany w sytuacjach kataklizmów ze strony rzek i morza, a w modlitwach o deszcz
    i przeciw obmowom. Opiekun: marynarzy, kanoników, urzędników kurii biskupiej, mostów, dobrego imienia ludzi oczernianych. Imię pochodzenia hebrajskiego znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”