1. III. Św. Klaudia, męczennica poniosła śmierć męczeńską razem z innymi siedmioma towarzyszkami w Amisos (dziś w Turcji) w trakcie prześladowań za czasów cesarza Maksymina Cezara, panującego w latach 309-313. Jej historia bardzo przypomina los innej grupy kobiet zamęczonych w Azji, wspominanych z niemal pełną zbieżnością imion. męczennice z Ancyry, wspominane 18 maja) Znamy tylko końcowe etapy życia Klaudii: aresztowanie, proces
    i odmowę odstępstwa od wiary oraz złożenia ofiary bożkom, tortury i śmierć w Piecu. Imię pochodzenia łacińskiego, znaczy, „kulawa”.