1. TORUS  TUS – Cały Twój Maryjo. Cały dla Jezusa. Cały dla świata.

Siewca Dobrej Nowiny, Jan Paweł II ukształtowany na sposób Maryjny szedł do

każdego człowieka ze słowem Boga. Szedł i głosił – pisał i prosił abyśmy nie

zmarnowali naszego Dziedzictwa, ale je strzegli. Chrystus jest naszą Drogą

,Prawdą i Życiem. Wiara, Rodzina Ojczyzna i kultura czynią nas narodem

wielkim. Dni papieskie zachęcają nas do różnych dzieł i modlitwy.