1.XI. Święta Teresa z Lisieux, dziewica i Doktor Kościoła. Teresa Martin urodziła się w Alencon we Francji w 1873 roku. jako dziecko postanowiła, oddać się całkowicie Bogu, a w wieku szesnastu lat wstąpiła do karmelu w Lisieux, gdzie żyły już jej dwie siostry. Z polecenia przełożonej zaczęła pisać dziennik swojego dzieciństwa, który stał się Dziejami duszy. Ukazuje on duchowość opartą na prostocie i ufności w miłosierną miłość Boga. W 1895 roku zachorowała, a dwa lata później zmarła. Opiekunka: misji. Imię: pochodzenia greckiego lub niemieckiego, w pierwszym przypadku znaczy „łowczyni”
w drugim – „kobieta silna i serdeczna”.